Zapytanie ofertowe

Starosta Giżycki działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 ze zm.) ogłasza zapytanie ofertowe z zakresu stwierdzania zgonu, wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu giżyckiego.
Oferty należy składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14; 11‑500 Giżycko (sekretariat) osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu) lub przesłać pocztą elektroniczną zachowując wskazany powyżej termin.
Pełna treść ogłoszenia, formularz ofertowy i projekt umowy do pobrania TUTAJ