Zarząd Powiatu powołał dyrektorów trzech szkół

22 sierpnia 2022 r. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski w obecności Zarządu Powiatu wręczył Uchwały powołujące 3 Panie na stanowiska dyrektorów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.
W wyniku wygranych konkursów przez najbliższe 5 lat Zespołem Szkół Zawodowych kierować będzie Małgorzata Rakowska-Ożga, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Iwona Motus, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Beata Bobieni.
Nowo powołanym dyrektorom serdecznie gratulujemy !

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku