Zarząd Powiatu przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 31 marca 2022 r. przyznał dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2022 w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Lp.
Oferent
Tytuł zadania publicznego
Całkowita wartość zadania
(zł)
Wnioskowana kwota dotacji
(zł)
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
(zł)
1.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni” 8.860,00 2.000,00 2.000,00

 

Wyniki w Biuletynie Informacji Publicznej: ZOBACZ