Zarząd Powiatu przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 29 marca 2018 r. przyznał dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018 w obszarze dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych (kultura fizyczna i sport).

Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „NIEGOCIN”
Tytuł zadania publicznego: Zimowo-zdrowo-sportowo! – dofinansowanie wkładu zadania realizowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki
Całkowita wartość zadania: 10.000 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 1.440 zł
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu: 1.440 zł