Zarząd Powiatu przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku w dniu 10 grudnia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnie poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie giżyckim w 2019 roku, ogłoszonego 29 października 2018 r.

Dotację w wysokości 64 020,00 zł. przyznano Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami TUTAJ

 


 

INFORMACJA

W drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Giżycku dnia 29.10.2018r. na Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2019 roku wybrano ofertę organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego ul. Szlak 77/222, 31 – 153 Kraków. Organizacja ta nie podpisała umowy na realizację zadania określonego w konkursie.