Zarząd Powiatu przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku w dniu 31 stycznia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnie poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie giżyckim w 2019 roku, ogłoszonego 2 stycznia 2019 r.

Lp.
Oferent
Nazwa  zadania
Całkowita wartość zadania
Wnioskowana kwota dotacji
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
 
 
1
Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz Praw i Ochrony Obywateli”,
ul. Adama Mickiewicza 14/1,
10-509 Olsztyn
KRS 0000530131
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2019 roku
(oferta dotyczy realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
77 585,00 zł.
58 685,00 zł.
58 685,00 zł.