Zarząd Powiatu przyznał dotacje

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2019 r. przyznał dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami TUTAJ