Zarząd Powiatu przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 r. przyznał dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021 w obszarze dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

 

Nazwa organizacji:  Fundacja Teatr IOTA

Tytuł zadania publicznego:  IOTA w IOTĘ – 35 Lat minęło

Całkowita wartość zadania: 25.220 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 2.000 zł

Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu: 2.000 zł