Zarząd Powiatu przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. przyznał dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021 w obszarze dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Nazwa organizacji: Fundacja Teatr IOTA

Tytuł zadania publicznego: IOTA w IOTĘ – 35 Lat minęło

Całkowita wartość zadania: 16 100,00 zł.

Wnioskowana kwota dotacji: 2 000,00 zł.

Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu: 2 000,00 zł.