Zarząd Powiatu przyznał dotację na zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2022 r. przyznał dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2023 roku.

 

Lp Oferent Nazwa  zadania Całkowita wartość zadania Wnioskowana kwota dotacji Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
1 Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie Giżyckim w 2023 roku (oferta dotyczy również prowadzenia nieodpłatnej mediacji) 96 300,00 64 020 zł. 64 020 zł.