Zarząd Powiatu przyznał dotację na zadanie z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 18 października 2022 r. przyznał dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie, przez okres 5 lat, począwszy od dnia 22 października 2022 roku do 21 października 2027 roku.

 

Lp. Oferent Nazwa zadania Całkowita wartość zadania Wnioskowana kwota dotacji Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
1. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”
ul. Konrada Wallenroda 4a,
11-520 Ryn
Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie W 2022 r. dotacja na jednego uczestnika ŚDS wynosi 1940 zł miesięcznie. W przypadku uczestników ŚDS ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną kwota dotacji jest zwiększona o 582 zł na jednego  uczestnika.
W latach następnych kwota dotacji na jednego uczestnika w wysokości określonej corocznie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
Wnioskowana miesięczna kwota dotacji  na jednego uczestnika ŚDS wynosi 1940 zł.

Wnioskowana kwota roczna dotacji  wynosi 931 200 zł.

W 2022 dotacja na jednego uczestnika ŚDS wynosi 1940 zł miesięcznie. W przypadku uczestników ŚDS ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną kwota dotacji jest zwiększona o 582 zł na jednego  uczestnika.
W latach następnych kwota dotacji na jednego uczestnika w wysokości określonej corocznie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.