Zarząd Powiatu przyznał dotacje

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. przyznał dotacje 2 organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018 w obszarze dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych (profilaktyka i promocja zdrowia).

Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku
Tytuł zadania publicznego: „Wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni”
Całkowita wartość zadania: 5.500 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 1.800 zł
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu: 1.706 zł

Nazwa organizacji: Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinson, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”
Tytuł zadania publicznego: „Nie daj się stresowi. Otwórz drzwi i wyjdź!”
Całkowita wartość zadania: 2.576,42 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 294 zł
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu: 294 zł

 

Informacja w BIP [zobacz]