Zarząd przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku w dniu 16 października 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie, ogłoszony 22.08.2017r. 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami TUTAJ