Zarząd przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku w dniu 11 grudnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2018 roku, ogłoszony 26.10.2017r. 

Dotację w wysokości 60.725,88 zł przyznano Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna, ul. Warmińska 7/1,10-544 Olsztyn.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami TUTAJ