Zarząd Powiatu przyznał dotacje

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 r. przyznał dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami TUTAJ