Zarząd przyznał dotacje

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2018 r. przyznał dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018 w obszarze edukacji ekologicznej.

Nazwa organizacji: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Tytuł zadania publicznego: „Otwarty Konkurs Fotograficzny „Pocztówka z Mazur””
Całkowita wartość zadania: 8.100 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 5.800 zł
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu: 5.800 zł

Nazwa organizacji: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Tytuł zadania publicznego: „Zielone zakątki Powiatu Giżyckiego” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół każdego szczebla”
Całkowita wartość zadania: 8.000 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 5.700 zł
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu: 5.700 zł

 

Informacja w BIP [zobacz]