Zarząd przyznał dotacje

Zarząd Powiatu w Giżycku w dniu 27 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017 w obszarze „edukacja ekologiczna”, ogłoszony 29.12.2016 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu TUTAJ