Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, tj.:

Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Oferty konkursowe składane są poprzez generator ofert witkac.pl do dnia 30 lipca 2021 r.

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 69 00 (sekretariat Departamentu), 89 521 69 33 (Kamila Silwanowicz).

Pełna treść ogłoszenia TUTAJ