Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

 

W ramach tego programu dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć podejmowanych w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia bliskich funkcji: administracji samorządowej, ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury, kulty religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także w budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz czwarty ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

Wnioski w ramach konkursu można składać od 18 do 31 maja 2012 r.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Istnieje również mozliwość uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki za środków NFOŚiGW.

O dofinansowanie mogą starać się przedsięwzięcia powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł).

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2007 do 30.06.2014 r.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oferuje pomoc w przygotowaniu całej dokumentacji wnioskowej. W zależności od potrzeb oferuje także pomoc w przygotowaniu lub weryfikacji poprawności audytów energetycznych stanowiących niezbędny załącznik do wniosku.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu:

Antonina Kaniszewska; tel.: 22 626-09-10, 22 691-956-511; e-mail: akaniszewska@kape.gov.pl