Zasady dofinansowania zadań powiatu ze środków PFRON w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2023 r. ustalił zasady dofinansowania zadań powiatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

Uchwała Nr 667.2023 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 11.12.2023 r. [pobierz]

Załącznik do uchwały Nr 667.2023 [pobierz]

 

 

Źródło informacji: https://pcprgizycko.bip.gov.pl/zasady-dofinansowania/zasady-dofinansowania.html