Zbiorczy harmonogram ogłaszania konkursów w 2013 r.


Informujemy, iż na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszczony został zbiorczy harmonogram ogłaszania konkursów w roku 2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmujący Priorytety VI-IX.

 

Harmonogram dostępny jest tutaj