Zdobądź dotację i równaj szanse młodzieży z małych miejscowości

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  O dotacje do 40.000 zł na działania trwające 15 miesięcy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2014 r. o godz. 12.00.

 

Działania w ramach projektu powinny być realizowane pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. i prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Więcej informacji: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=1879