Zdobądź dotację i równaj szanse młodzieży z małych miejscowości

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20.000 mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 10 października 2013 r.

 

Projekty powinny być minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2013 roku.

Więcej informacji: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1705