Zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

W dniu dzisiejszym, tj. piątek 6 bm., w siedzibie Powiatowej Straży Pożarnej zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie zostało zwołane na wniosek Starosty Giżyckiego, a poświęcone w dużej mierze ostatnim skutkom anomaliów pogodowych i omówieniu działań potencjalnych zagrożeń, które mogą pojawić się z tego tutułu na terenie naszego powiatu. Przedstawiciele giżyckiej Straży Pożarnej przedstawili kilka informacji z działań kryzysowych służb i straży lokalnych i regionalnych, przeprowadzonych po dramatycznym gradobiciu w Bisztynku, w trakcie któego uszkodzeniu uległo ponad 300 domów mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz wiele pojazdów. Omówione zostały działania poszczególnych służb oraz przedstawione wnioski do dalszego opracowania. Wśród nich mówiono o konieczności zabezpieczenia się przez poszczególne samorządy w plandeki osłaniające różne obiekty przed zniszczeniem, zalaniem itp oraz o miejscach zapasowych dla osób, ofiar potencjalnych kataklizmów. W tym zakresie Starosta Giżycki wyznaczył termin składania propozycji na wspólne ćwiczenia służb i straży w Powiecie Giżyckim do końca sierpnia br.