Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PZERiI

W Giżyckim Centrum Kultury trwa właśnie Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Giżycku, w którym bierze udział Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. W programie zebrania m.in. sprawozdanie z 5-letniej działalności Zarządu Rejonowego oraz wybory nowych władz Związku na kolejną kadencję.