Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu zaprasza ósmoklasistów

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, którego organem prowadzącym jest Powiat Giżycki cieszy się od lat popularnością wśród uczniów i ich rodziców, ponieważ oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy.

SZKOŁA POSIADA:

  • 11 pracowni ogólnokształcących z dostępem do Internetu,
  • 8 pracowni zawodowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i instrumenty,
  • 1 pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
  • bibliotekę,
  • internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi i stołówką
  • nowoczesną halę sportową,
  • boisko, siłownię,
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15:00;

Szczegóły dotyczące rekrutacji na stronie szkoły: https://zsksia.edupage.org/

tabela kierunki kształcenia agrobizneskierunki kształcenia agrobizneskierunki kształcenia agrobizneskierunki kształcenia agrobizneskierunki kształcenia agrobiznes