Zgłoś się na obóz sportowy !

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku (PZOSiPO) jest partnerem Rejonu Jurbarkas (Litwa) i Miasta Nieman (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) w projekcie pn. „Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.

 

W ramach działań w tym projekcie organizuje wyjazdy młodzieży na obozy sportowe w Jurbarkas na Litwie w terminie między 01-10 sierpnia 2013 r. oraz w Niemanie w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w terminie 30 czerwca – 6 lipca 2013 r.

Obozy są bezpłatne, PZOSiPO organizuje również transport, pokrywa koszty uzyskania wiz i paszportów do Niemana. Nie zapewnia natomiast wynagrodzenia opiekunom – trenerom.

Zapraszamy do uczestnictwa w tych obozach młodzież ze szkół lub klubów sportowych pod kierownictwem nauczycieli lub trenerów.

Przyjmujemy na obozy zgłoszenia grup zorganizowanych ze szkół lub klubów od 10-15 do 40 osób z trenerem (trenerami) / opiekunem (opiekunami). Ze względu na pilne terminy jako jedyne kryterium rekrutacji musimy przyjąć kolejność zgłoszeń. W obu obozach może uczestniczyć po 40 osób.

Osobami odpowiedzialnymi są rekrutację w PZOSiPO są Kazimierz Ambroziak, ul. Smętka 7, pok. 22, tel. (87) 429-94-35, kom. 604-489-019 oraz Dariusz Grądzki pok. 29 tel. (87) 428-45-65.