Zgłoś swoje propozycje do Programu Współpracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczął prace nad stworzeniem Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz pozostałe upoważnione do tego podmioty współpracujące z Samorządem Województwa (np. poprzez udział w otwartym konkursie ofert) do zgłaszania swoich propozycji do w/w dokumentu.

Można to zrobić wypełniając formularz (do pobrania poniżej) i wysyłając go do Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego na adres: ul. Głowackiego 17, 10- 447 Olsztyn do dnia 18 czerwca br.

 

FORMULARZ  [pobierz]