Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich

W dniu dzisiejszym (12.09.br.) na Zamku Królewskim w Warszawie odbywa się Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich, w którym bierze udział Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski.
Rok 2023 jest dla samorządów terytorialnych rokiem szczególnym. 25 lat temu, 5 czerwca 1998 roku, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym – usamorządowione zostały wspólnoty powiatowe. By godnie uczcić ten ważny Jubileusz, Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Biurem „Niepodległa” zorganizowały uroczyste Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich.