Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 

 

Organizator: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie

Miejsce: Urząd Wojewódzki; Al. Piłsudskiego 7/9; godz.: 11:00

Termin: 29.04.2012 r.

Porządek obrad:

 • otwarcie zjazdu
 • wybór przewodniczącego i prezydium
 • przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad
 • wybór komisji zjazdowych
 • sprawozdanie z działalności Zarządu OW ZOSP RP
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP
 • sprawozdanie Sądu Honorowego OW ZOSP RP
 • sprawozdanie Komisji Mandatowej
 • dyskusja
 • sprawozdanie Komisji Wyborczej
 • sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 • zatwierdzenie składu nowego Zarządu Oddziału
 • wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału
 • wybór Sądu Honorowego OW ZOSP RP
 • wybór delegatów na XIII Zjazd Krajowy
 • podjęcie uchwał
 • zamknięcie zjazdu