Zmarł Erhard Kawlath przyjaciel Giżycka

Zmarł Erhard Kawlath, od wielu lat przyjaciel, a od 2003 roku Honorowy Obywatel Miasta Giżycka. Życie Pana Erharda nierozłącznie związane było z naszym miastem i regionem. To tutaj spędził lata swego dzieciństwa, a po wyjeździe do Niemiec, jako członek a potem wieloletni Przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu Giżyckiego, czynił wiele starań dla dalszego zawiązywania i utrzymywania przyjaźni polsko-niemieckiej. Dzięki jego staraniom wielu mieszkańców, instytucji społecznych i publicznych miasta i powiatu giżyckiego otrzymywało wymierną pomoc w postaci żywności, sprzętu, środków finansowych, urządzeń medycznych, leków, itp.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie polsko- niemieckiego pojednania Erhard Kawlath został odznaczony w 2010 roku przez prezydenta Niemiec Horsta Köhlera Medalem Zasługi.

Rodzinie zmarłego, wszystkim przyjaciołom i osobom znającym zmarłego, członkom Niemieckiego Stowarzyszenia Socjalno-Kulturalnego w Giżycku oraz Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu Giżyckiego w Neumünster składam szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia.

Mirosław Dariusz Drzażdżewski –  Starosta Giżycki