Zmarł Tadeusz Drzazga

Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Tadeusza Drzazgi – Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny Oddziału Terenowego w Giżycku.

Śp. Tadeusz Drzazga był osobą bardzo zaangażowaną w krzewienie ideałów wolności i patriotyzmu, bardzo cenioną przez nas szczególnie za współpracę z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Z rodziną oraz bliskimi zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i Rada Powiatu w Giżycku
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Giżycku

 

 

Fot. www.mojegizycko.pl