Zmarł Władysław Król, wieloletni Radny Rady Powiatu w Giżycku

Śp. Władysław Król
Radny Rady Powiatu w Giżycku w latach 1998-2002, 2006-2015.
W latach 1998-2002 Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, w latach 2006-2014 Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego a w latach 2014-2015 członek Zarządu Powiatu w Giżycku.

Żegnamy dziś nieodżałowanego Kolegę i Członka naszej wspólnoty samorządowej.
Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i  Najbliższym składają:

Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku – Monika Łępicka-Gij
Radni Rady Powiatu w Giżycku oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Giżycku