Zmiana harmonogramu ogłaszania konkursów na 2013 rok z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury


Informujemy, iż w dniu 29 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 5/48/13/IV zmienił Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na 2013 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Zmieniony harmonogram ogłaszania konkursów można pobrać ze strony internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 lub klikając TUTAJ

Na rok 2013 planowane są ogłoszenia konkursów z następujących osi:

1. OŚ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

 • działanie 1.1. – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw:
  • poddziałanie 1.1.2 – tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości – ogłoszenie konkursu 13 luty
  • poddziałanie 1.1.3 – inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami –ogłoszenie konkursu 13 luty
 • działanie 1.3 – Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych – ogłoszenie konkursu 20 luty

2. OŚ INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA:

 • działanie 5.1. – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny:
  • poddziałanie 5.1.1. – infrastruktura kolejowa – ogłoszenie konkursu 11 październik

3. OŚ ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 • działanie 6.1. – poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska:
  • poddziałanie 6.1.1 – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – ogłoszenie konkursu 20 luty
  • poddziałanie 6.1.2 – gospodarka wodno-ściekowa – ogłoszenie konkursu 23 styczeń
 • działanie 6.2. – ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami:
  • poddziałanie 6.2.1 – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – ogłoszenie konkursu 20 marzec
  • poddziałanie 6.2.2 – bezpieczeństwo ekologiczne – ogłoszenie konkursu 30 styczeń