Zmiana ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

herb_powiat_gizycki
Zmiana ogłoszenia z dnia 23 czerwca 2015 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Podstawa prawna
Art. 23 ust.5 pkt 1 w związku z art. 19 ustawy z dnia 6 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.)

  1. Punkty I-II i IV bez zmian
  2. W punkcie III „Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą realizowane przewozy”, w tabeli dodaje się poz. od 27 do 31 w następującym brzmieniu:
L. p. Nazwa linii Przez
27. Giżycko – Giżycko Nowe Sołdany, Świdry, Spytkowo, Bystry, Gorazdowo, Wilkasy, Giżycko
28. Giżycko – Giżycko Nowe Sołdany, Pieczonki, Spytkowo, Bystry, Gorazdowo, Kozin, Wilkasy, Giżycko
29. Giżycko – Giżycko Kożuchy Wielkie, Bystry, Bogacko, Kalinowo, Sterławki Wielkie, Wilkasy, Giżycko
30. Giżycko – Giżycko Kożuchy Wielkie, Kruklin, Siedliska, Sterławki Wielkie, Kalinowo, Wilkasy, Giżycko
31. Giżycko – Giżycko Kruklin, Siedliska, Upałty, Bystry, Bogacko, Doba, Kamionki, Wilkasy, Giżycko

Giżycko, 2015.06.29