Zmiana organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza w Giżycku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 26 marca 2024 r. zostanie wprowadzona zmiana w stałej organizacji ruchu, wg opracowania „Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 205082N ul. Mickiewicza odc. od km 0+120 do 0+415”, na odcinku od Al. 1 Maja do ul. Kętrzyńskiego. Na wyznaczonym odcinku wprowadza się ograniczenie prędkości do 30 km/h.