Zmiana składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

img_09807 listopada br. odbyło się IX posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. W październiku br. nastąpiły zmiany osobowe w składzie członków Rady. Starosta Wacław Strażewicz powitał nowe członkinie, panią Annę Skrypoczkę – Radną Rady Powiatu w Giżycku (powołaną w miejsce pana Jacka Łożyńskiego, Radnego Rady Powiatu w Giżycku) oraz  panią Justynę Barczak – pracownicę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku (powołaną w miejsce pana Zbigniewa Piestrzyńskiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku). Członkowie Rady zapoznali się z wynikami przeprowadzonej w 2016 r. ankiety „Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego”. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady odłożono na kolejne posiedzenie. Wyznaczono grupę roboczą celem opracowania planu pracy Rady na 2017 rok.