Zmiana w dyżurach aptek

Informujemy o zmianie w dyżurach aptek w dniach 8-11 grudnia 2020 r.

Dyżur będzie pełnić:

8 grudnia 2020 r. – Apteka Cef@rm 36,6, Giżycko, ul. Kościuszki 18, tel. 428-33-03

9 – 10 grudnia 2020 r. – Apteka Cef@rm 36,6, Giżycko, ul. Warszawska 7, tel. 428-23-60

11 grudnia 2020 r. – Apteka Cef@rm 36,6, Giżycko, ul. Kościuszki 18, tel. 428-33-03

 

Przypominamy, iż apteka dyżurująca rozpoczyna dyżur w dniu wskazanym w grafiku dyżurów w momencie zakończenia pracy przez ostatnią aptekę (zgodnie z rozkładem godzin pracy aptek), natomiast kończy się dnia następnego w momencie otwarcia pierwszej apteki (zgodnie z rozkładem godzin pracy aptek).

 

Zaktualizowany grafik dyżurów na grudzień 2020 r.

Rozkład godzin pracy aptek:

 

Aktualna informacja o dyżurach aptek znajduje się również na stronie internetowej: http://www.powiatgizycki.pl/bezpieczenstwo-pusta/dyzury-aptek/