Zmiany dotyczące zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych

indeks
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. nastąpią zmiany dot. zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych Dziennik Ustaw RP z dnia 5.12.2013 r., poz. 1446 Ustawa z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych usta.

 

Karty parkingowe, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Po ich zakończeniu przekażemy państwu  więcej  informacji określających  zasady postępowania przy wydawaniu kart parkingowych od dnia 1 lipca 2014 r