Zmiany w organizacji ruchu na Alei 1 Maja

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” od dnia 11.08.2022r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z rozpoczęciem drugiego etapu prac budowlanych.

UWAGA: Ze względu na to, iż do dnia 15.08.2022 r. będą prowadzone jedynie prace rozbiórkowe chodników, tymczasowo ruch pojazdów na odcinku od Hotelu Wodnik do skrzyżowania z ul. Kopernika nie będzie wstrzymany. Mając na uwadze, że podczas robót drogowych może nastąpić częściowe zajęcie jezdni, proszę kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

Pełna informacja o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu dla etapu drugiego dostępna jest na stronie Zarządu Dróg Powiatowych pod adresem:
https://zdpgizycko.pl/przebudowa-rozbudowa-odcinka-al-1-maja-w-gizycku-ii-etap-od-dnia-11-08-2021-r/https://zdpgizycko.pl/przebudowa-rozbudowa-odcinka-al-1-maja-w-gizycku-etap-i/