Zmiany w Programie Erasmus +

Komisja Europejska wprowadziła istotną zmianę w nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Dzięki niej o dofinansowanie w programie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zmiana ta jest korzystna dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna. Dzięki niej nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół w Polsce będą mieli równe szanse rozwoju i dostępu do programu Erasmus+. Zmiana w programie została wprowadzona dzięki staraniom Departamentu Funduszy Strukturalnych MEiN.

Podstawowymi grupami w programie są m.in. uczniowie, studenci, wolontariusze, nauczyciele, pracownicy i kadra kierownicza szkół, trenerzy („uczestnicy”) oraz szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, ośrodki kształcenia („organizacje uczestniczące”). Uczestnicy mogą utrzymać mogą otrzymać dofinansowanie udziału w programie, w szczególności kosztów podróży i utrzymania. Z kolei „organizacje uczestniczące” występują w roli wnioskodawcy albo partnera.

Szczegóły na stronie Programu: https://erasmusplus.org.pl/