Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki


Uprzejmie informujemy o zmianach i aktualizacjach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaktualizowana została m.in. wersja Generatora Wniosków online.

 

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl

  • zaktualizowana wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych online (8.6). Odnajdą ją Państwo w zakładce „Generatory wniosków –> Generator wniosków aplikacyjnych online” oraz pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA86
  • zaktualizowane wersje dokumentów odnajdą Państwo w zakładce „Biblioteka dokumentów”