Zmiany w przepisach od 17 września. Co to znaczy dla kierowców?

Punkty karne według nowych zasad zaskoczą kierowców. Aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie tylko wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość i prawo jazdy znika. Znikają też kursy redukujące punkty karne. Do tego mandaty będą liczone podwójnie, a jedno wykroczenie to nawet 5 tys. zł kary. I to tylko próbka zaostrzonych przepisów, które wejdą w życie już po wakacjach…

Punkty karne to postrach groźniejszy niż mandaty. Nie brak kierowców, którzy bardziej obawiają się utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów niż konsekwencji finansowych. Stąd w terenie zabudowanym mocniej wciskają gaz i łamią przepisy, ale nie przekraczają granicy 100 km/h – w razie wpadki wolą zapłacić karę. Jednak już w połowie września 2022 roku oba rodzaje sankcji przybiorą na sile.

Nowy taryfikator punktów karnych przewiduje aż 21 wykroczeń drogowych, za które kierowca może jednorazowo dostać po 15 punktów karnych – tak radykalną reformę wprowadza rozporządzenie MSWiA. Można spodziewać się, że już w pierwszych dniach obowiązywania zmienionych zasad wzrośnie liczba kierowców, którzy stracą prawo jazdy „tylko” po dwóch przekroczeniach. Dziś maksymalna liczba punktów to 10. Limit 24 punktów karnych nie ulegnie zmianie; młody kierowca to 20 pkt. karnych.

Punkty karne szybko wymienisz na prawo jazdy, wchodzą nowe przepisy
Od 17 września zwiększona zostanie liczba punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia drogowe, jak nadmierna prędkość, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, jazdę po alkoholu, jazdę pod prąd na autostradzie. To wszystko będzie skutkowało tym, że tych punktów karnych kierowca łamiący przepisy będzie zbierał więcej i będą one niwelowane po 2 latach od wykroczenia. Punkty karne wygasną pod dwóch latach, ale nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości?
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych.

Od 17 września zaczną obowiązywać następujące stawki punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

Przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
Przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny.

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych
Od 17 września jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. We wcześniejszym projekcie rozporządzenia za część tych wykroczeń przewidywano od 10 do 13 punktów. Oto nowa lista wykroczeń:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Koniec kasowania punktów karnych, dziś kursy przeżywają oblężenie
Nie dość, że punkty karne mają znikać z konta kierowcy pod dwóch latach od daty opłacenia mandatu, to nowe przepisy od 17 września likwidują również szkolenia umożliwiające redukcję uzbieranej liczby punktów karnych.

Do rewolucyjnej zmiany zostało jeszcze trochę czasu, więc kierowcy „z bogatym dorobkiem” szturmem ruszyli na szkolenia. Z takiego kursu (koszt ok. 300 zł) może skorzystać osoba, która posiada prawo jazdy przez minimum 1 rok i nie przekroczyła liczby 24 punktów karnych. Odbycie 6-godzinnego kursu z pod okiem policjanta i psychologa jest podstawą do skasowania 6 punktów karnych.

Ewidencja punktów karnych, czyli każdy kierowca trafi na czarną listę policji
Nowe przepisy zakładają, że do ewidencji będą wpisywani wszyscy kierujący pojazdami silnikowymi lub motorowerami, niezależnie od posiadanych przez nich uprawnień do kierowania tymi pojazdami, którzy dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym również osoby posiadające prawa jazdy wydane zagranicą i nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium RP. Takie założenie pozwoli na gromadzenie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez wszystkich kierujących wymienionymi powyżej pojazdami, niezależnie od ich obywatelstwa, miejsca zamieszkania i państwa wydania prawa jazdy bądź pozwolenia.

Mandat liczony podwójnie, recydywa drogowa wchodzi w życie 17 września
I tak dochodzimy do kolejnego zaostrzenia kar dla kierowców.

Prowadzona przez policję ewidencja jest jedynym źródłowym zbiorem danych o wykroczeniach drogowych popełnianych przez kierujących pojazdami. Dane zgromadzone w tej ewidencji pozwolą na realizację rozwiązań przewidzianych w Kodeksie wykroczeń zmienionym ustawą z 2 grudnia 2021 roku odnośnie kwestii surowszej odpowiedzialności sprawcy za popełnienie danego wykroczenia drogowego w warunkach recydywy.

Także od 17 września wejdą w życie przepisy dotyczące recydywy drogowej (znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym z 1 stycznia 2022 r.). A to oznacza podwójne stawki mandatów m.in. za przekroczenie prędkości czy wykroczenia wobec pieszych. Kierowca będzie musiał liczyć się z tym, że ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary.

Taryfikator mandatów 2022 wchodzi na nowy poziom
Taryfikator, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku to nowe stawki za przekroczenie prędkości:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł;
od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł;
od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł;
od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł;
od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł;

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie
Stawki mandatów szybują od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h. Od 1 stycznia 2022 roku 800 zł to według nowego taryfikatora mandat za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem).

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary:

 • Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h – mandat 800 zł (recydywa: 1600 zł);
 • o ponad 40 km/h – mandat 1000 zł (2000 zł zł w przypadku recydywy);
 • o ponad 50 km/h – mandat 1500 zł (recydywa: 3000 zł);
 • o ponad 60 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł przy recydywie);
 • o ponad 70 km/h – mandat 2500 zł (recydywa: 5 tys. zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, grzywna w sądzie to 30 tys. zł
Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

 

 

 

Źródło informacji: https://auto.dziennik.pl/prawo-na-drodze/artykuly/8522214,punkty-karne-predkosc-mandat-prawo-jazdy-kierowcy-policja.html

Fot. dziennik.pl