ZMIANY W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM OD 01.04.2019

W maju 2018 r. parlament zmienił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym określając w art. 32 ust.1, iż spółki z udziałem ponad 51% kapitału prywatnego nie będą mogły dalej prowadzić zespołów ratownictwa medycznego. W ten sposób firmy z większościowym kapitałem prywatnym w Polsce zostały, praktycznie, pozbawione możliwości wykonywania tego typu usług. Wśród tych firm jest również Falck, który od kilkunastu lat realizował na terenie powiatu giżyckiego usługi ratownictwa medycznego poprzez prowadzenie zespołów ratownictwa (karetek wraz z załogą), a w ostatnim czasie były to dwa zespoły stacjonujące w Giżycku, specjalistyczny (z obsadą lekarska) i podstawowy oraz jeden zespół podstawowy w Wydminach. Falck realizował swoje zadania w wysokich standardach i bez jakichkolwiek problemów. Zespoły ratownicze posiadały wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie. Szkoda, że poukładany i szczelny system na terenie naszego powiatu został rozregulowany w wyniku zmian ustawowych.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy zadaniem, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, jest m.in. planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) na terenie województwa, Obecny Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przewiduje połączenie dotychczasowych rejonów operacyjnych w jeden rejon podzielony na 26 obszarów działania. Wskutek takiego podziału, uprawnione podmioty publiczne muszą złożyć ofertę obejmującą całe województwo. W tej sytuacji wszystkie chętne i uprawnione podmioty publiczne z terenu województwa podpisały w ubiegłym roku porozumienie konsorcyjne, którego celem stało się opracowanie i złożenie jednej, wspólnej oferty na całe nasze województwo. Obecnie, na terenie powiatu giżyckiego nie ma podmiotu gotowego bądź uprawnionego do przejęcia zespołów ratownictwa po Falcku. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału NFZ w Olsztynie ogłosił konkurs na prowadzenie ratownictwa medycznego w Województwie. Oferty można było składać do dnia 14 marca br.
Początkowo chęć prowadzenia zespołów ratownictwa na terenie powiatu wykazywała Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego (WSRM) w Olsztynie jednakże, dość niespodziewanie dla załogi Falcka, przerwała negocjacje z potencjalnymi pracownikami. W tej sytuacji ratownicy giżyccy zaprosili Panią Monikę Łępicką-Gij Przewodniczącą Rady Powiatu oraz mnie na spotkanie, na którym przedstawili swoją sytuację i problemy dotyczące przyszłości. Wspólnie z Panią Przewodniczącą, kierując się znaczeniem ratownictwa medycznego w systemie zarządzania kryzysowego, zawiadomiłem Panią Jolantę Piotrowską, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o zaistniałym problemie, rekomendując przy tym jakość pracy giżyckich zespołów Falcka. Efektem tej interwencji było spotkanie ratowników giżyckich z Panem Marcinem Kuchcińskim, Wicemarszałkiem Województwa oraz innymi członkami Zarządu Województwa, reprezentujących właściciela WSRM. Spotkanie zakończyło się powrotem do negocjacji pracowników Falcka z Dyrektorem WSRM. Niestety między tymi stronami nie doszło do porozumienia a oferta złożona przez konsorcjum przewiduje objęcie „giżyckich” karetek przez Szpital w Bartoszycach a „wydmińskiej” karetki przez Spółkę Olmedica z Olecka, które to jednostki dysponują przede wszystkim odpowiednim sprzętem. Z informacji uzyskanych od Pana Sławomira Wójcika Dyrektora Szpitala w Bartoszycach wiem, iż porozumiał się już z lekarzami i ratownikami giżyckimi co do warunków pracy. Kontaktowałem się również z Panią Katarzyną Mróz, prezesem spółki „Olmedica” w Olecku, która potwierdziła gotowość do dalszych rozmów z pozostałą grupą ratowników giżyckich. Pierwsze oferty z Giżycka już wpłynęły.
Żywię nadzieję, że wszystkie strony ostatecznie domkną swoje negocjacje i pozostali ratownicy giżyccy znajdą zatrudnienie w nowych firmach.

Starosta Giżycki

Mirosław Dariusz Drzażdżewski