Zmiany w systemie raportowania o COVID19

Od dnia dzisiejszego zmiany w systemie raportowania – dane o liczbie osób zakażonych i wyzdrowiałych w podziale na powiaty będą publikowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Jak tylko zostaną opublikowane zamieścimy je na portalach informacyjnych Powiatu Giżyckiego.