Znak jakości „Srebrnej Szkoły 2023″ dla I LO w Giżycku

Już po raz 25. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała ogólnopolski Ranking Liceów i Techników. Szkoły ogólnokształcące zdobywają punkty w oparciu o osiągnięcia w olimpiadach (25%), wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych (35%) oraz dodatkowych (45%). Na listę „Perspektyw” trafiają tylko najlepsze szkoły w Polsce, którym – w zależności od zajętego miejsca – przyznawane jest prawo do posługiwania się znakiem złotej, srebrnej lub brązowej tarczy. Prawo do noszenia złotej, srebrnej i brązowej tarczy stanowi przede wszystkim rzetelną informację dla rodziców i uczniów, stojących przed decyzją wyboru dalszej drogi edukacji.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku w 2023 roku znalazło się w czołówce klasyfikacji krajowej (393 miejsce na 1000 wyróżnionych placówek ogólnokształcących) oraz na zaszczytnej 9 pozycji w województwie warmińsko-mazurskim. Ma również prawo do posługiwania się znakiem srebrnej tarczy.

Więcej informacji na stronie www.perspektywy.pl