Znam zabytki mojego powiatu!

Od dziś można w Starostwie Powiatowym w Giżycku (przy Al. 1 Maja 14) oglądać efekty realizacji przez Fundację Nowoczesny Konin zadania publicznego pt. „Znam zabytki mojego powiatu! – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu giżyckiego dla dzieci”. Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Giżycki.

Zadanie publiczne pt. „Znam zabytki mojego powiatu! – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu giżyckiego dla dzieci” realizowane było w okresie 09 kwietnia – 31 sierpnia 2018 r. Dotyczyło ono realizacji innowacyjnej formy edukacji w zakresie budowania tożsamości regionalnej i lokalnej wśród dzieci 2 gmin powiatu giżyckiego, przez poznawanie dziedzictwa regionalnego jakie stanowią zabytki architektury.

Podczas realizacji zadania publicznego uczestnicy wykorzystując klocki LEGO budowali zespołowo model wybranej zabytkowej budowli powiatu giżyckiego w oparciu o instrukcje dostarczone przez organizatorów. Zadanie miało charakter mobilny. Zajęcia odbywały się w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tj. 2 spotkania po 90 min. – po 1 spotkaniu w każdej z 2 gmin powiatu giżyckiego objętych zadaniem publicznym. Nowoczesna forma edukacji regionalnej przyczyniła się do wzrostu świadomości w obszarze regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Zadaniem publicznym objęte zostały gminy: Kruklanki, Miłki.

Uczestnicy zapoznali się z następującymi obiektami:

– Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Kruklanki

– Kościół pw. NMP Królowej Polski, Miłki

Zabytki architektoniczne są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego każdej społeczności lokalnej stanowiąc świadectwo minionych epok bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Na obszarze powiatu giżyckiego znajduje się wiele obiektów z różnych okresów historycznych oraz reprezentujących odmienne style architektoniczne. Odgrywając znaczącą rolę w kształtowaniu tradycji i kultury lokalnej tworzą bogate dziedzictwo kulturowe powiatu giżyckiego. Zabytki, stanowiąc element wspólnej historii, mają pozytywny wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny społeczności lokalnych. Dlatego warto je chronić, warto je znać! Podstawową potrzebą realizacji projektu jest zbyt mała świadomość posiadanego dorobku kulturowego  wynikająca z braku edukacji regionalnej w jednostkach oświatowych, skutkująca znajomością wśród uczniów zabytków Krakowa, Warszawy lub innych większych miast Polski, przy jednoczesnym braku wiedzy o dziedzictwie lokalnym.

Zadanie publiczne pt. „Znam zabytki mojego powiatu! – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu giżyckiego dla dzieci” jest współfinansowane przez Powiat Giżycki.