Zobacz debatę on-line z okazji Światowego Dnia Konsumenta „Konsument na lokalnym rynku gospodarowania odpadami”

 

Konsumencie wejdź 15.03.2012r. na stronę www.uokik.gov.pl  i obejrzyj transmisję z debaty,
która rozpocznie się o godz.10.00 i potrwa do godz.14.00.

W związku z wprowadzonymi zmianami do systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił przyjrzeć się mechanizmom rynkowym zachodzącym w tym sektorze. Przedmiotem zainteresowania Urzędu jest przede wszystkim oddziaływanie nowych regulacji na strukturę rynku, kształtowanie cen oraz sytuację konsumenta. Za punkt wyjścia do dyskusji posłuży przygotowany przez Urząd raport pt. Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Spotkanie będzie okazją do zdiagnozowania potencjalnych problemów związanych ze zmianami w funkcjonowaniu sektora odpadów komunalnych z perspektywy wszystkich jego uczestników. Podczas dyskusji zostaną poruszone następujące kwestie: struktura rynku po wprowadzeniu zmian, sposób kalkulowania stawek za usługi oraz ryzyko występowania zmów przetargowych.
Oprócz Prezes Urzędu w debacie wezmą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, organizacji zrzeszających przedsiębiorców działających w tym sektorze oraz instytucji zajmującej się ochroną praw konsumentów.

Katarzyna Tota – Leszczyńska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku