Zrób test na HIV. Nie daj szansy AIDS!

Województwo warmińsko-mazurskie corocznie znajduje się w czołówce województw, w których jest najwyższy odsetek wykrywalności nowych zakażeń HIV. Dane WHO oraz Krajowego Centrum ds. AIDS na temat ilości zakażeń wirusem HIV i chorych na AIDS na świecie, również w Polsce  i innych krajach europejskich, są alarmujące. W Polsce ponad 7% wszystkich zakażeń wykryto u osób poniżej 20 roku życia, zaś 46% wszystkich zakażeń  HIV dotknęło osoby między 20 a 29 rokiem życia. 

Dominującą grupę (84%) wśród zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce stanowią osoby w wieku produkcyjnym (20-49 lat). Także osoby starsze nie powinny unikać sprawdzenia, czy we wcześniejszym okresie życia nie doszło do zakażenia, ponieważ zakażenie przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo. Niebezpieczeństwo zakażenia HIV pojawia się również w przypadku dzieci kobiet w ciąży, nieświadomych zakażenia i nie podejmujących leczenia.

Ponadto wg danych szacunkowych w Polsce ok. 70% osób zakażonych nie wie o swoim zakażeniu. Osoby nieświadome zakażenia nie mogą poddać się leczeniu, które powinno być podjęte jak najwcześniej, a także są zagrożeniem dla innych osób, w tym również swoich partnerów seksualnych. Jednym słowem dla dobra swojego i innych osób, wskazane jest przeprowadzenie testowania w kierunku HIV, które jest anonimowe i bezpłatne, poprzedzone fachowym poradnictwem.

W naszym województwie znajdują się 2 takie Punkty Konsultacyjno – Diagnostyczne:

(badania bezpłatne i anonimowe, bez wcześniejszego zapisywania się)

1) PKD przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

ul. Żołnierska 16 (parter, pokój 15)

tel. (89) 524 83 59 (w godz. pracy punktu)

Czynny: wtorek 15.00 – 18.00, czwartek 15.00 – 18.00

2) PKD przy Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej 108 Szpitala Wojskowego w Ełku

ul. Kościuszki 30 (I piętro, pokój 209)

tel. brak

Czynny: poniedziałek 16.00 – 17.30, czwartek 16.00 – 17.30

UWAGA! W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatni pacjent przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem punktu.

Kampania 2011/2012 pt. „Zrób test na HIV” jest kontynuacją kampanii pt. „Wiedza ratuje życie”, a także akcji „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS. Zrób test na HIV”. Jest ona skierowana do ogółu społeczeństwa, ponieważ obecnie zakażenia wirusem HIV dotyczą nie tylko osób homoseksualnych, zajmujących się prostytucją, stosujących narkotyki drogą dożylną, ale jedną z głównych grup ryzyka są również osoby heteroseksualne w wieku produkcyjnym, wywodzące się spoza w/w grup ryzyka.

Dlatego też Warmińsko – Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie w ramach realizacji zadań Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z zakresu HIV/AIDS, podejmuje działania mające na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się zakażeń poprzez akcje profilaktyczne, edukację społeczeństwa w tym zakresie i zachęcanie do testowania.

W najbliższym czasie plakaty z kampanii 2011/2012 „Zrób test na HIV” pojawią się w przychodniach, gabinetach lekarskich, placówkach szkolno – wychowawczych na terenie powiatu.