Źródła piękna – miasto i jego mieszkańcy

W sobotę, 8 czerwca, uczestnicy VIII Festynu Rodzinnego „SZANSA” zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku (Festyn odbywał  się na Plaży Miejskiej) mogli zobaczyć wystawę fotografii wykonanych podczas realizacji projektu „Źródła piękna – miasto i jego mieszkańcy” współfinansowanego przez Powiat Giżycki. Kolejnym przedsięwzięciem  będzie wydanie folderu z pracami uczestników foto-wędrówek.

 

Zdjęcia zostały wykonane przez członków Klubu Turystycznego „TRAPERS” działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku. Rozwijanie fotograficznych zainteresowań i pasji Trapersów jest możliwe dzięki Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”, działającym przy Ośrodku. Klub Turystyczny „TRAPERS” istnieje od 2011 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku. Podstawowym celem jego działalności jest aktywizacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

W ramach zajęć Klubu „Trapers” organizowane są foto-wędrówki po Giżycku i okolicy. Nawiązując do bogatej historii i tradycji miasta oraz ponad 400 lat jego istnienia młodzież zrzeszona w Klubie poznaje dzieje grodu nad Niegocinem. Uczestnicy zajęć dokonują fotograficznej dokumentacji ludzi, wartości materialnych i przyrodniczych oraz poszerzają wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego.

Wszelkie podejmowane działania maja na celu zapobieganie i minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy zajęć poprzez fotografie i ich publikację,  prezentują miejsca przesycone duchem historii, zagubione pośród współczesnej architektury oraz uczestników zajęć podczas wykonywania różnorodnych zajęć. Pokazują piękno miasta i człowieka.

Opiekunami są nauczycielki SOSW: Małgorzata Warakomska, Monika Pouch, Iwona Pouch.

 

PLAKAT 1 [zobacz]

PLAKAT 2 [zobacz]